Przenośnik zgrzebłowy to rozwiązanie, które zalicza się do przenośników cięgnowych, to rodzaj przenośnika zabierakowego. Urządzenie transportowe typu przesuwającego, gdzie swobodnie do łańcucha przyczepione są elementy poprzeczne, które nazywa się zgrzebłami i przesuwają urobek w sposób ciągły.

Każdy przenośnik składa się z napędu, przęseł, łańcucha oraz zwrotni. Silnik napędowy, sprzęgnięty z przekładnią zębatą za pośrednictwem sprzęgła napędza gwiazdę napędową, która będzie pociągać łańcuch przenośnika razem z urobkiem. Do napędu stosowane są silniki, które maja wysoki moment rozruchowy. Elementy i zespoły tam stosowane są zunifikowane tak, że mogą się wzajemnie wymieniać.

Napęd pojedynczy przenośnika

Napęd złożony jest z kadłuba, gwiazdy łańcuchowej, przekładni, sprzęgła i silnika elektrycznego.

Trasa przenośnika

Trasa przenośnika jest złożona z rynien, łańcucha zgrzebłowego. Rynny są wykonywane ze stali, która ma większą wytrzymałość i jest ulepszona cieplnie, co poprawia jej odporność na ścieranie. Do rynien zakładane są zastawki, które zapobiegają wysypywaniu się urobku z takiego przenośnika.

Łańcuch zgrzebłowy

Składać się będzie z członów mających 800 mm, z których każdy składa się z dwóch piętnastoogniowych odcinków łańcucha ze średnicą drutu 14 mm, dwóch zamków, zgrzebła.

Zwrotnia

Zwrotnia to ostatni człon przenośnika. Złożona jest z kadłuba, bębna, blachy ślizgowej, mechanizmu przesuwania bębna. Kadłub wykonany jest ze spawanych blach z dwoma uchami, co umożliwia rozpieranie zworotni z pomocą stojaków albo kotwiczenie do spągu. Bęben osadzony na dwóch łożyskach toczonych umieszczonych na przesuwnej osi. Mechanizm przesuwania bębna będzie służyć do naprężenia łańcucha zgrzebłowego, składać się będzie z dwóch śrub i dwóch przesuwnych nakrętek, obejmuje końce osi bębna.

Wyposażenie dodatkowe

Jeśli chodzi o wyposażenie dodatkowe mamy instalację elektryczną, która odpowiada za zasilanie silników, aparaturę sterowniczo – sygnalizacyjną, oświetlenie, zraszanie, pomosty i inne elementy zgodne również z zaleceniami BHP.

Klasyfikacja

Przenośniki mogą być dzielone według różnych kwestii

– funkcja spełniana przez rynny

– liczba łańcuchów ciągnących zgrzebła

– rodzaj konstrukcji

– miejsce stosowania

– rodzaj realizowanej pracy

– liczba silników w napędzie

– liczba napędów.

Zalety

Przede wszystkim do zalet przenośnika będzie trzeba dołączyć fakt, że ma małe wymiary, gwarantuje sprawny i szczelny transport, szerokie zastosowanie ma w wielu różnych gałęziach przemysłu, możliwość załadunku i rozładunku na dowolnym odcinku trasy.

Pozostaw komentarz