ball-63527_1280

System MiniDo, nie posiada tak dużych możliwości,
jak system D2000, jednak daje użytkownikowi
wiele wymiernych korzyści, oferując najbardziej
istotne funkcje.

Do systemu można podłączyć:

 • 128 wyłączników (8 modułów EXI)
 • 64 obwody zasilające (8 modułów EXO)

System MiniDo, wykorzystuje to samo oprzewodowanie i moduły zasilające, co system D2000.

Dlatego też, w przypadku, gdyby w przyszłości, użytkownik zechciał rozszerzyć możliwości swojego systemu, może to wykonać,
w sposób bardzo prosty i stosunkowo tani.

System MiniDo umożliwia:
 • Sterowanie oświetleniem, w tym regulację natężenia oświetlenia poszczególnych punktów świetlnych.
 • Sterowanie roletami elektrycznymi,
  w tym możliwość grupowego sterowania grupami do trzech rolet lub też wszystkimi roletami.
 • Sterowanie bramami garażowymi i wjazdowymi.
 • Sterowanie gniazdami bezpieczeństwa, załączanymi tylko na zaprogramowany czas.
 • Sterowanie dowolnymi obwodami elektrycznymi, na zasadzie włącz/wyłącz lub też, za pomocą funkcji czasowego włączenia.
    Do najważniejszych cech użytkowych systemu, należą:
  • Strukturalne okablowanie,
   umożliwiające łatwą rozbudowę systemu automatyki domowej w przyszłości, a także zupełnie dowolny sposób rozmieszczenia wyłączników.
  • Beznapięciowe (bezpieczne) sterowanie systemem, (w wyłącznikach nie ma wysokiego napięcia).
  • Możliwość etapowej instalacji systemu, w miarę potrzeb lub możliwości.
  • Prosta konstrukcja i architektura systemu MiniDo, na którą składa się tylko kilka urządzeń, daje możliwość jego instalacji, nawet osobom dysponującym nikłą wiedzą z zakresu systemów automatyki.
  • Oprogramowanie LogiDo, w j. polskim, umożliwia zaprogramowanie systemu, w sposób intuicyjny, praktycznie każdej osobie.
  • Możliwość natychmiastowej zmiany sposobu działania wyłącznika lub obwodu zasilającego, za pomocą ww. programu,
   bez konieczności dokonywania fizycznych zmian w systemie!
  • Możliwość zastosowania wielostykowych paneli sterujących (1 wyłącznik 8 klawiszowy, zamiast 4 dwuklawiszowych!)
  • Możliwość przypisanie jednemu wyłącznikowi, trzech obwodów (grupowanie), którymi ma on sterować.
  • Możliwość sterowania jednym obwodem, za pomocą wielu wyłączników, rozmieszczonych w różnych miejscach domu.
  • 2 funkcje All Off (wyłącz wszystko) w każdym module EXI, do wyłączania części lub wszystkich urządzeń.
  • 3 funkcje Timer (zegary do czasowego sterowania wyjściami, np. rolety lub gniazda bezpieczeństwa), w każdym module EXI.
  • Jeden przycisk do sterowania roletą, zamiast dwóch.
 • Możliwość odłączania w obwodach zarówno fazy, jak i zera.
    Podstawowe składniki systemu MiniDo:
  • MODUŁY WEJŚCIOWE - STERUJĄCE
  • EXICENT - moduł sterujący - adresowalny (sterownik oświetlenia i gniazd).
   Przeznaczeniem tego modułu, jest podłączanie przycisków sterujących pracą oświetlenia, gniazd, lub innych obwodów o podobnym sposobie działania.
   Do jednego modułu EXICENT, można podłączyć 32 wyłączniki, przy zastosowaniu identyfikatorów ID_DOMO, stosując tylko jedną parę przewodu!
  • EXISTORE - moduł sterujący - adresowalny (sterownik rolet i bram).
   Przeznaczeniem tego modułu, jest podłączanie wyłączników lub wyjść radiolinii (pilotów), sterujących pracą rolet elektrycznych oraz bram garażowych i wjazdowych.
   Do jednego modułu EXICENT, można podłączyć 32 wyłączniki, przy zastosowaniu identyfikatorów ID_DOMO, stosując tylko jedną parę przewodu!
   Różnica pomiędzy tym modułem, a modułem EXICENT, polega na tym, iż w module EXISTORE, wyłącznik przypisany do jednego wyjścia modułu zasilającego, obsługuje to wyjście oraz wyjście następne, w sposób zamienny (kiedy jedno wyjście jest załączone, drugie się wyłącza i odwrotnie).
   Mechanizm ten umożliwia sterowanie roletą, za pomocą jednego przycisku, a co najważniejsze, zapobiega, przypadkowemu spaleniu silnika rolety lub bramy, przez przypadkowe naciśnięcie dwóch przycisków.
   Z uwagi na tę właściwość, moduły te, mogą do sterowania roletami i bramami, wykorzystywać także moduły EXO8-220 oraz EXO8-220Bi, a nie tylko EXO8-DOMO, jak jest w przypadku systemu D2000.
  • MODUŁY WYJŚCIOWE - ZASILAJĄCE
 • EXO8-220 (sterownik oświetlenia, gniazd, pomp, itp.) - podstawowy moduł sterujący 8 wyjściowy - jednobiegunowy (steruje fazą). Moduł umożliwia sterowanie: oświetleniem zwykłym (wewnętrznym i zewnętrznym), gniazdami, pompami, zaworami, itp.
 • EXO8-220Bi (sterownik gniazd) - j.w., z tą różnicą, iż moduł ten steruje zarówno fazą, jak i "0". Moduł można wykorzystać do całkowitego odseparowania urządzeń od sieci elektrycznej, np. zabezpieczenie sprzętu RTV na wypadek burzy, wyłączenie urządzeń wprowadzających zakłócenia, itd.
 • EXO8-DOMO (sterownik rolet, karniszy i bram) - moduł 8 wyjściowy, jednobiegunowy, wyposażony w styki C, NC, NO, pozwalający na sterowanie czterema roletami elektrycznymi, karniszami, bramami wjazdowymi i garażowymi.
 • EXO2-DOMO (sterownik rolet, karniszy i bram) - moduł 2 wyjściowy, jednobiegunowy, wyposażony w styki C, NC, NO, pozwalający na sterowanie jedną roletą elektryczną, karniszem, bramą wjazdową lub bramą garażową (uzupełnienie dla EXO8-DOMO).
 • EXO-DIM (sterownik oświetlenia ściemnianego) - moduł 4 wyjściowy, do sterowania obwodami ściemnianymi. Umożliwia tworzenie zaawansowanych scen świetlnych oraz wykorzystanie np. jednego oświetlenia korytarza lub klatki, w opcji oświetlenia normalnego lub nocnego