Lean Management to znana koncepcja zarządzania przedsiębiorstwem, która ma swój początek w zasadach i narzędziach Systemu Produkcyjnego Toyoty. Pozwala wzmocnić konkurencyjność firmy, zwiększyć jej zyski i poprawić ogólne funkcjonowanie. Lean Management oznacza szczupłe zarządzanie, które powinno opierać się na ściśle określonych zasadach.

Według zasad Lean dobrze prosperujące przedsiębiorstwo (szczupła organizacja) powinno znać i rozumieć najważniejsze wartości dla klienta. Osoby zarządzające organizacją muszą wiedzieć, jakie są główne potrzeby konsumentów i na co najczęściej zwracają uwagę (jakość, cena, wygląd, termin dostarczenia), dzięki temu zawsze odpowiednio dopasowują swój asortyment. Każda organizacja musi posiadać zidentyfikowany strumień wartości i wszystkich czynności w strumieniu wartości. Chodzi tutaj o cały proces powstania produktu, czyli powiązane czynności, działania i operacje. Szczegółowa analiza czynności pozwala wyeliminować działania, które nie oddają wartości.

Ponadto działalność działająca zgodnie z zasadami Lean Management powinna mieć ,,ciągły przepływ” wytwarzane produkty lub świadczone usługi muszą być płynnie produkowane i dostarczane do klienta należy, zatem wykluczyć możliwe przerwy, przestoje i zakłócenia. Oferowane produkty i usługi muszą być dostarczane klientowi zgodnie z jego zapotrzebowaniem (dogodny termin, ustalona ilość, właściwe cechy charakterystyczne, bez budowania buforów i tworzenia zapasów). Organizacja zawsze musi dążyć do doskonałości, stały rozwój oraz ciągłe wprowadzanie usprawnień to gwarancja sukcesu.

LeanQ Team – wysokiej jakości wdrożenia Lean

LeanQ Team to renomowana firma zajmująca się doradztwem i wdrażaniem koncepcji Lean Management. Bazuje głównie na autorskiej metodzie LastingGrowth i oferuje wdrożenia Lean oraz warsztaty szkoleniowe. Pomaga firmom specjalizującym się w produkcji przemysłowej, zarządzaniem usługami, zarządzaniem łańcuchem dostaw i zakupami. Opracowuje strategie i taktyki osiągania doskonałości operacyjnej. Buduje postawy oraz pomaga rozwijać umiejętności Lean Lidership. Skutecznie uczy efektywnego zarządzania wynikami, przepływem materiałów i informacji w strumieniach wartości procesów biznesowych. Przyczynia się do rozwijania ,,twardych” kompetencji zespołów i umiejętnie wdraża zasady rachunkowości zarządczej Throughput Accounting.

Firma LeanQ Team umiejętnie przygotowuje i organizuje wdrożenia Lean dla działalności specjalizujących się w różnych branżach, dzięki temu uzyskują oni liczne korzyści i szybciej się rozwijają.

Wdrożenia Lean – najważniejsze korzyści

Wdrożenie szczupłego zarządzania znacząco zwiększa konkurencyjność firmy i sprawia, że z każdym dniem jest ona bliższa sukcesu. Do najważniejszych zalet płynących z wdrożenia Lean należą:

 • znaczące ograniczenie kosztów działalności
 • zwiększenie produktywności oraz elastyczności – pracownicy szybciej dostosowują się do zmian zachodzących w organizacji firmy, popycie oraz wymaganiach klientów
 • poprawa jakości oferowanych usług i produktów
 • płynność finansowa i zyskowność
 • większe zaangażowanie pracowników – pracownicy chętniej uczą się i zdobywają umiejętności, skutecznie rozwiązują problemy,  a także zaczynają rozumieć i eliminować niepotrzebne zachowania i czynności
 • poprawa wskaźnika obrotu zapasami (zmniejszenie zapasów)
 • skrócenie czasu realizacji zamówień klientów – szybsze procesy sprzedaży i wysyłki, krótszy czas opracowywania i wprowadzania na rynek nowych produktów/usług
 • poprawa warunków pracy – wdrożenie zachowań zgodnych z zasadami BHP, zmniejszenie liczby wypadków i zwiększenie świadomości ekologicznej

Wdrożenia Lean – możliwe bariery

Wdrożenie i utrzymanie szczupłego zarządzania wymaga stałego czuwania nad wszystkimi procesami. Często wdrożenia Lean napotykają bariery, które hamują transformację i sprawiają, że zmiany nie przynoszą spodziewanych efektów, należą do nich:

 • brak zaangażowania i wsparcia ze strony kierownictwa
 • nieodpowiednie zrozumienie metody szczupłego zarządzania
 • brak powiązania Lean z celami strategicznymi organizacji
 • niechęć pracowników do wprowadzania nowych zmian (brak niewiedzy i zaufania)
 • różnice kulturowe

Pozostaw komentarz