Prowadzenie działalności gospodarczej, w ramach której świadczone są usługi detektywistyczne, uprawnia właściciela firmy do przetwarzania danych osobowych bez zgody osób, których te dane dotyczą. Przedsiębiorca nie może udostępniać tych danych innemu podmiotowi, jedynie może je powierzyć detektywowi wykonującemu zlecenie. Osoby prowadzące działalność detektywistyczną muszą zachować w tajemnicy źródło informacji i okoliczności sprawy w związku z wykonywaniem umowy.

Jak działa agencja detektywistyczna ?

Głównym zadaniem osoby pracującej jako detektyw, jest zalezienie dowodu popełnienia przestępstwa albo poprawienie sytuacji. Do tego celu musi zdobyć cenne informacje od czasem przypadkowych osób, świadków, wykorzystując przy tym fałszywą identyfikację. Pracując w agencji detektywistycznej, musi on robić zdjęcia, śledzić wskazówki, przeszukiwać budynki, czy ściągać świadków. Czasem dochodzi do sytuacji, iż jego chęć poznania prawdy czy czysta ciekawość, wpędza go w duże kłopoty. Jednak po rozwiązaniu sprawy, wraca od do klienta, aby przekazać mu efekty swojej pracy. Agencja detektywistyczna pracuje przeważnie dla prywatnych obywateli albo firm. Zdarza się, iż detektywi pomagają w rozwiązywaniu przestępstw, jednak nie są oni urzędnikami organów ścigania. Ich głównym zadaniem jest zbieranie informacji, nie aresztują oni przestępców. Prywatni detektywi działają już od 150 lat. Pierwsza agencja detektywistyczna powstała w 1833 roku we Francji. Najbardziej znaną agencją detektywistyczną stała się założona w 1850 roku agencja Pinkerton National Detective Agency. Założył ją Allan Pinkcerton, mieszkający w Stanach Zjednoczonych. Aktualnie aż jedna czwarta prywatnych detektywów prowadzi swoją działalność gospodarczą. Detektywi przeważnie skupiają swoją uwagę na konkretnych dziedzinach badań na podstawie ich szkolenia i pochodzenia. To jak działa agencja detektywistyczna, zależy także od danej firmy, każda z agencji ma swoje własne sposoby działania.

Kto może ubiegać się o licencję prywatnego detektywa?

Może być to osoba która:

  • Posiada polskie obywatelstwo albo obywatelstwo innego państwa członkowskiego UE
  • Ukończyła 21 lat
  • Ma nieograniczoną zdolność do czynności prawnych
  • Nie była nigdy skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo albo umyślne przestępstwo skarbowe
  • Nie została zwolniona dyscyplinarnie z Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Policji, Biura Ochrony Rządu, prokuratury, wojska czy z innego urzędu administracji publicznej w Rzeczypospolitej Polskiej albo w innym państwie w przeciągu ostatnich pięciu lat
  • Posiada pozytywną opinię komendanta powiatowego, rejonowego albo miejskiego Policji. Opinia zostaje sporządzona na podstawie aktualnie posiadanych informacji przez policję lub inny organ odpowiedniego szczebla, jeśli osoby pochodzi z innego kraju w UE
  • Posiada zdolność psychiczną do wykonywania czynności, która została stwierdzona orzeczeniem lekarskim
  • Legitymuje się dokumentem potwierdzającym odbycie szkolenia w zakresie zagadnień ochrony danych osobowych, przepisów regulujących prawa i obowiązki detektywa, zasadach wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych, ochrony informacji niejawnych.

Ile zarabiają prywatni detektywi?

Wszystko zależy od danej agencji detektywistycznej i jej indywidualnego cennika. Cena jest również zależna od miasta. Przeciętna cena w mieście Gdańsk waha się od 50 do 200 złotych za godzinę.

Po czym można poznać profesjonalne biuro detektywistyczne?

1. Efektywność działania detektywa

Jest to bezsprzecznie najważniejsza cecha detektywa, na jaką należy zwrócić uwagę. Wiele firm detektywistycznych w bardzo szybki i profesjonalny sposób podchodzi i rozwiązuje każde powierzone firmie zlecenie. Agencja powinna klientowi w szybkim czasie dostarczyć wszelkie potrzebne mu dowody i materiały. Osoba pracująca jako detektyw musi słuchać swojego klienta, dobrze analizować otrzymane od niego dane, notować potrzebne informacje.

2. Logiczne myślenie

Detektyw musi przede wszystkim logicznie myśleć i wyciągać wnioski. Osoba zatrudniona jako detektyw powinna efektywnie myśleć o sprawie, a nie bezcelowo poddawać się obserwacji. Detektyw musi mieć umiejętności analityczne, aby sprawa była szybko rozwiązana. W końcu wszystkim klientom zależy na czasie.

3. Wiarygodność agencji detektywistycznej

Przed przystąpieniem do umowy, warto zwrócić uwagę na to, jak wiarygodni są partnerzy, z jakimi agencja współpracuje. Biuro detektywistyczne powinno prowadzić transparentną politykę informacyjną. Dane rejestrowe powinny być jawne. Agencja powinna mieć także stałe biuro, strona firmy musi być często aktualizowana, dobrze, jeśli jest także aktywna w mediach społecznościowych. Firma powinna nie bać się prowadzić dialog z klientami oraz osobami zainteresowanymi i chcącymi rozwiać swoje niepewności poprzez zadawanie pytań. Bardzo istotna jest także osobista wiarygodność detektywa. Osoba na takim stanowisku powinna wzbudzać zaufanie, nie może być zbyt pewna siebie czy anonimowa w sieci. Jeśli nie ufamy danej agencji detektywistycznej, warto udać się do innej, która będzie bardziej wiarygodna.

Pozostaw komentarz